گروه خانگی

گروه خانگی چیست؟
گروه خانگی یک گروه متشکل از سه تا ده نفر است که هر هفته در یک فضای خانوادگی در یک آپارتمان یا در ساختمان کلیسا برای تبادل تجربیات شخصی، پرسیدن سؤالات، به اشتراک گذاشتن شادیها و غمها، بررسی کتاب مقدس، دعا کردن برای یکدیگر و کمک عملی به یکدیگر دورهم جمع میشوند.

چرا شرکت در گروههای خانگی مهم است؟
زیرا مشارکت واقعی در یک گروه کوچک و متعهد، بطور عمیقتری تجربه می شودط یکدیگر را حمل کنید.
در گروه های کوچک فرد نادیده گرفته نمیشود و زمان برای صحبت در مورد سؤالات و مشکلات وجود دارد.
در گروه خانگی، میتوان مفهوم خانواده بودن کلیسا را ​ به صورت ملموس تجربه کرد، چون اعضای گروه شخصاً یکدیگر را می شناسند و به یکدیگر اهمیت می دهند. اغلب در این گروههای کوجک است که استعدادها وعطایای روحانی کشف و شکوفا میشوند.

.شرکت در این جلسات به موازات جلسات عبادت کلیسایی به همه ایمانداران توصیه میشود

 

.علاقمندان به شرکت در گروه‏ خانگی میتوانند در کلیسا خود را به مسئولین کلیسا معرفی کنند