خدا با ما

همه ما چون گوسفندان, گمراه شده بودیم, و هریک از ما به راه خود رفته بود,اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد

اشعیا 6,53

ما

ما در گناهانمان وتاریکیمان گم شده ایم. ما نمیتوانیم در مقابل خدا بایستیم

همه ما مثل گوسفندان گمشده هستیم,همه به راه خود نگاه کردند.

اشعیا 6,53

خدا با ماست

امانوئل:این یعنی خدا با ما است.خدا پسرش عیسی-امانوئل را به ما فرستاد. زیرا او کسی نیست که نفهمد و کسی که ترحم ندارد. او نزد ما آمد و با ما است

اما او از کسانی نیست که نقاط ضعف ما را نمی فهمد و نمیتواند از او پشیمان شود. عیسی مسیح با همان وسوسه های ما روبرو شد،اما بر خلاف ما گناه نکرد

عبریان 15,4

جامعه

به همین دلیل ما اینجا هستیم برای خدمت به خدا. هدف ما این است:به احترام به خدا و خدمت به مردم

ستایش

زیرا جایی که دو یا سه نفر در نام من جمع شوند، من در میان انها هستم

متی18،20

آیا میخواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید؟