01.04.2020 Zwei Männer in der Krise -Farsi

Read  – اقرأ

Matthäus 7, 24 – 29

بخوان
(متی ۷ ، ۲۴-۲۹)
عیسی از مثل دو مرد که در حال بحران هستند ، می گوید. بحران یک وضعیت دشوار و خطرناک است. زمان خطر ما بیشتر وحشت داریم. وقتی در بحران هستید ، راهی برای خروج نمی بینید.
عیسی یکی از این دو مرد را عاقل و دیگری را احمق نامید. باران ، به عبارتی بحران ، هر دو را لرزاند. باران از بالا و سیل از پایین می آید. جان هر دو مرد در معرض تهدید است. اما فقط خانه احمق فرو ریخت زیرا این بنا بر پایه و اساس مناسبی ساخته نشده بود . خانه مرد خردمند باقی مانده است.
جهان برعکس قضاوت می کند:
وقتی انسان مطابق گفته های عیسی زندگی می کند ، جهان او را احمق می نامند ، اما عیسی او را یک انسان خردمند می نامد. جهان فکر می کند که یک فرد خردمند کسی است که برای افراد مشهود ،در زمان حال و برای خودش زندگی می کند ، اما عیسی چنین شخصی را احمق می نامد.
مرد باهوش هم خیس می شود. جاری شدن سیل همچنین باعث خسارت به خانه وی شده است. اما خانه متوقف می شود و مرد باهوش می تواند به ساخت و کار خود ادامه دهد.
ما در واقع شک داریم که استانداردهای این جهان به تاریکی منتهی می شود.(و همه ما شاهد سقوط بسیاری از افراد بزرگ بوده ایم) . و با این حال ما همیشه بی قراری هستیم. آیا ارزش رفتن در راه دیگری را دارد؟

Answer – جاوب

جواب
در (آیه 28) می خوانیم که مردم با کلمات عمیقاً لمس می شدند.
عیسی همچنین از من می پرسد اساس زندگی من چیست؟ در لوقا 6 ، عیسی در مورد این مثال گفته است : „چرا وقتی من آنچه را كه من به تو می گویم انجام نمی دهی ، مرا“ پروردگار „می خوانی؟
ما به چه چیزی عمیقاً اعتماد داریم؟ ما این مسئله را در بحران های زندگی خود مشاهده می کنیم. مانند عیسی مسیح ، بسیاری از راه ها شسته شده و توسط آب ها شسته می شوند

Pray – صلّى

هر آنچه را که شما به عنوان پایه و اساس بد و نادرست در زندگی خود شناخته اید ، به خداوند بخشید. ما اغلب این مسئله را بدون اینکه اعتراف کنیم در خودمان احساس می کنیم . در غیر این صورت باید رفتار خود را تغییر دهیم. و ما از این می ترسیم.

Studium

پژوهش

عیسی می گوید هیچ بنیادی بدون او در طوفان ها تحمل نخواهد داشت. و بعد همه چیز شسته می شود. غم انگیزترین داستانی که در مورد آن می دانم توسط (ویلهلم بوش) گفته شده بهنام: (بابا برو)

Anja und Daniel, Übersetzung Siavash