آموزش زبان آلمانی

یادگیری زبان آلمانی برای کسانیکه قصد زندگی در این کشور را دارند، جهت گسترش روابط انسانی با مردم آلمان، یافتن شغل و بطور کلی ارتفاء سطح زندگی، امری اجتناب ناپذیر است. در این راستا کلاسهای آموزش زبان آلمانی برای کسانیکه به هر دلیلی امکان شرکت در کلاسهای آموزشگاههای رسمی را ندارند یا مایل به تقویت سطح محاوره آلمانی خود هستند، توسط خادمین آلمانی زبان این کلیسا برگزار میشود.
شرکت در این کلاسها برای عموم آزاد است و نیازی به ثبت نام ندارد.

:روز و زمان کلاس

سه شنبه ها از ساعت 14 الی 16