دروس ایمان مسیحی

:عیسای مسیح پیش از صعود به آسمان، ماموریتی مهم به شاگردانش داد

پس بروید و همۀ قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح‌القُدُس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه را به شما فرمان داده‌ام، بجا آورند.

انجیل متی 20: 19-20

این دستور عیسای مسیح اهمیت شاگردسازی و تعلیم کلام خدا را به روشنی نشان می دهد. عیسی در طول سه سال بطور شفاهی و عملی، شاگردان خود را تعلیم داد و از آنان خواست تا آنچه را از او آموختند، به دیگران نیز تعلیم دهند. لذا کلیسا به منظور اطاعت از دستور عیسای مسیح و ارائه تعلیم صحیح کلام خدا، دوره دروس ایمان مسیحی را به علاقمندان ارائه مینماید.

لطفا جهت اطلاع از زمان برگزاری و ثبت نام در این دوره با مسئولین کلیسا بطور حضوری تماس برقرار کنید.