هدیه به کلیسا

به یاد داشته باشید که هر که با بخیلی بکارد، اندک هم خواهد دروید، و هر که فراوان بکارد، فراوان هم برداشت خواهد نمود. هر کس همان قدر بدهد که در دل خود قصد کرده است، نه با اکراه و اجبار، زیرا خدا کسی را که با شادمانی میبخشد را دوست می‌دارد.
رساله دوم به قرنتیان 9: 6-7

اگر مایل به حمایت مالی از کلیسای ما هستید، لطفاً مبلغی را که در نظر دارید را، به صورت زیر به حساب بانکی ارائه شده، واریز نمایید.

Kontoinhaber:OM Deutschland
Geldinstitute:Evangelische Bank Kassel
IBAN:DE47 5206 0410 0000 5072 45
BIC:GENODEF1EK1
Verwendungszweck-1:Emmanuel Chrurch Chemnitz
Verwendungszweck-2:* Ihre Anschrift ( آدرس شما )

* درصورتیکه نیاز به گواهی هدیه دارید، حتما آدرس خود را در فرم واریز هدیه تحت „Verwendungszweck-2“ منظور نمایید. گواهی هدیه در ابتدای سال بعد، صادر و به آدرس شما ارسال خواهد شد.